Inwestycje giełdowe

ING Bank Śląski SA działający jako Agent ING Securities SA na podstawie umowy agencyjnej z dnia 22.07.2011 r. przedstawia poniższą informację.
 

Chcesz zarabiać na Giełdzie? Załóż rachunek maklerski w Domu Maklerskim ING Securities - bez wychodzenia z domu. Teraz dostępny w ofercie Na Start z prowizją nawet 0,1% oraz darmowym prowadzeniem rachunku przez dwa półrocza.

  • Prowizja nawet 0,1% Zawsze 5 zł dla transakcji internetowych do 5000 zł przez 12 miesięcy.
  • Unikalny sposób obniżki prowizjinawet do 0,29% przez internet na podstawie Twojej całorocznej aktywności.
  • Uczymy inwestowania na Giełdzie Bezpłatne szkolenia online dla początkujących inwestorów.
  • Bezpłatny dostęp do codziennych analiz i komentarzy rynkowych przygotowywanych przez ekspertów ING.
  • Zwrot zapłaconej prowizji przez 4 miesiące od transakcji, na których klient poniesie stratę.
  • Rachunek za darmo przez dwa pierwsze półrocza a poźniej już od obrotu 20 tys. zł lub 20 kontraktów w półroczu.

Dowiedz się więcej o promocji Na start

 

Jak założyć rachunek maklerski?

 
 
  1. 1 Wypełnij formularz

    Otwórz rachunek 

  2. 2 Podpisz dokumenty

    które otrzymasz za pośrednictwem kuriera. Po identyfikacji tożsamości kurier dostarczy je do nas.

  3. 3 Potwierdź swoje dane

    przelewając dowolną kwotę ze swojego konta bankowego na Twój rachunek maklerski.

  4. 4 Aktywacja rachunku

    nastąpi po weryfikacji Twoich dokumentów i zaksięgowaniu przelewu, o czym poinformujemy Cię pocztą elektroniczną.

Rachunek inwestycyjny możesz również otworzyć w wybranych oddziałach ING Banku Śląskiego - znajdź oddział

Najchętniej wybierane oferty Domu Maklerskiego ING Securities

Sprawdź całą ofertę ING Securities

Rachunek FOREX

Inwestuj na giełdzie walutowej z atrakcyjną prowizją.

Dowiedz się więcej

Certyfikaty ING Turbo

Zarabiaj na wzrostach i spadkach kursów instrumentów bazowych.

Dowiedz się więcej

 
 
 

Ważne informacje
ING Bank Śląski SA działający jako Agent ING Securities SA na podstawie umowy agencyjnej z dnia 22.07.2011 r. przedstawia poniższą informację.


Dom Maklerski ING jest nazwą marketingową dla detalicznej działalności maklerskiej prowadzonej przez ING Securities Spółkę Akcyjną w Warszawie, na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd, i podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Niniejsza strona została przygotowana przez ING Securities S.A. wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani oferty dotyczącej zakupu bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego w rozumieniu odpowiednich przepisów Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.) lub Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 Nr 211, poz. 1384 z późn. zm.).
ING Securities nie świadczy doradztwa w związku z jakimikolwiek transakcjami zawieranymi przez Klienta, ani nie udziela jakichkolwiek porad inwestycyjnych lub rekomendacji, co do zawarcia takich transakcji. Klient zawierając jakąkolwiek transakcję działa na własny rachunek oraz na własne ryzyko, podejmując niezależne, autonomiczne decyzje dotyczące zawierania transakcji oraz dotyczące faktu, czy dana transakcja jest dla Klienta odpowiednia lub właściwa, w oparciu o własny osąd lub na podstawie niezależnej profesjonalnej porady." Przedstawione na niniejszej stronie usługi obarczone są ryzykiem inwestycyjnym, włącznie z możliwością utraty części lub całości zainwestowanego kapitału, a nawet poniesienia straty przekraczającej zainwestowany kapitał.